Eesti PGA selgitab, keda saab golfis nimetada treeneriks

Eesti PGA selgitab, keda saab golfis nimetada treeneriks

Viimastel aastatel on golfi ringkondades olnud mitmeid arutelusid golfi treenerite teemal ning eelmisel nädalal käivitas ajakiri Golf avaliku küsitluse parima treeneri valimiseks. Sellest tulenevalt pidas Eesti PGA vajalikuks teemat selgitada.

 

Treener ei ole tiitel vaid elukutse, mille nimetuse väljateenimiseks tuleb omandada vastav erialane haridus. Hea spetsialist peab ennast pidevalt täiendama ning oluline on pidev praktiline tegevus. Lähtuvalt golfi rahvusvahelistest regulatsioonidest väljastatakse PGA Professionaali nimetus inimesele, kes on läbinud PGA golfitreenerite kooli. Vastavad koolid on kinnitatud PGA nimekirjas ja õppetöö nendes toimub kindlatel põhimõtetel. Õppetöö maht PGA professionaaliks saamisel on umbkaudu 3800 tundi, mille jooksul peab andma erinevaid eksameid kinnitamaks omandatud teadmisi ja oskusi. Lisaks tuleb kooli lõpetamiseks sooritada mängueksam, mängides kahepäevasel võistlusel kogutulemuse mitte rohkem, kui +14. Kõik PGA kooli astunuid või selle lõpetanuid koondab Eesti PGA, kes kannab edasi rahvusvahelise PGA väärtusi ja põhimõtteid ning hoolitseb kvaliteetse golfiõppe eest Eestis. Eesti PGA õpetavaks täisliikmeks saab olla PGA kooli lõpetanud inimene. Eesti PGA kandidaatliikmeks saab olla PGA kooli õppima asunud inimene.

 

Eesti Golfi Liit ja Eesti PGA (Professional Golf Association) on aastaid tagasi kokku leppinud, et golfiõpet reguleerib Eesti PGA. Selle eesmärk on tagada oma ala koolitatud spetsialistide tegutsemine golfiõppe valdkonnas, et vältida võimalikku kahju, tulenevalt vastava hariduse puudumisest ning oskustest väga spetsiifilise ja tehnilise ala õpetamisel. Lisaks golfis ülemaailmselt tunnustatud PGA diplomile, väljastatakse Eestis lisaks erinevatel spordialadel EOK (Eesti Olümpiakomitee ) treeneri kutsetunnistusi. Täna väljastatakse EOK poolt treenerite kutsetunnistusi järmiselt: abitreener EKR 3 tase, nooremtreener EKR 4 tase, treener EKR 5 tase, vanemtreener EKR 6 tase ja meistertreener EKR 7 tase. Rohkem infot leiab: http://www.eok.ee/treenerikutse

 

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu taotlusdokumendid, kontrollivad nende nõuetele vastavust , korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise. Sellest tulenevalt jälgib ka golfi kutsekomisjon golfiõppe alustaladeks olevate PGA põhimõtete ühilduvust. Hetkel on menetlemisel eelnõu golfitreenerite erialase kutsestandardite täpsemaks formuleerimiseks. Vastavalt sellele eelnõule on kavas veelgi selgemalt kohaldada EKR (Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik – 22. mail 2008.a. Kutseseadus) seotust PGA raamistikuga. Golfis tegutsevate treenerite tase saab olema veel selgemalt seotud PGA poolt tunnustatud õppeasutuste õppima asumisega ja selle lõpetamisega. Sellega seonduvalt oleks võimalus abitreeneri EKR 3 taseme kutsetunnistust taodelda kõikidel, kes peavad eelnevalt läbima juhendajate koolituse kutsekomisjoni juures (15h) ning praktilise koolituse klubi juures. EKR 4 taseme kutsetunnistust on võimalik taotleda PGA koolis õpinguid alustanud inimesel ning EKR 5 taseme kutsetunnistust PGA kooli edukalt lõpetanud inimesel. Tulenevalt eelpool toodust saab täna ja ka tulevikus golftreeneriks nimetada vähemalt EKR 5 taseme kutsetunnistuse saanud inimest.

 

Eesmärk kogu selle selgituse ja põhimõtete juures pole mitte pärssida golfi arengut või uute treenerite ala juurde tekkimist, vaid tagada kvaliteetne õpe kvalifitseeritud treenerite poolt.