Eetika koodeks

Golf: Iga liige samastub golfimängu täiuslikemate aspektidega. Terviklikkus, au ja lugupidamine peab eeltingimusena olema nähtav neile, kes on usaldanud sind ja sinu professionaalseid võimeid.

 

Golfimängijate huvides: Assotsiatsiooni kõigi liikmete kohustus on täiendada oma teadmisi mistahes uutes kättesaadavates tehnikates ja golfi juhendite muudatustes.

 

Õpilase ja kaasinstruktori huvides: Professionaalne terviklikkus ja vastutustunne mängu ees peab igal ajal selgelt väljenduma.

 

Varustuse sponsoreerimine või propageerimine: Enne sponsoreerimist või propageerimist peab Assotsiatsiooni liige isiklikult kontrollima ja katsetama varustust ja tagama selle kõrge kvaliteedi. Ükski liige ei tohi ohustada Assotsiatsiooni terviklikkust toetades kommertsettevõtmisi ainuüksi rahalise kasu saamiseks. Ei tohi ohtu seada ausust, mängu ega PGA-d.

 

Rahalised kohustused/finantskohustused : Iga liige peab ametialaseid rahalisi kohustusi koheselt täitma ja teostama kõik äritegevused PGA standardite kohaselt.

 

Sportlaslikkus ja hea käitumine: Liikmed on kohustatud omaks võtma ja igal ajal säilitama sportlaslikkuse ja hea käitumise tava. Golfis luuakse sageli professionaalidele privileege. Mitte mingil juhul ei tohi neid privileege pidada õigusteks, samuti ei tohi neid kuritarvitada, tekitades sellega takistusi teistele professionaalidele, õpilastele või neile, kes vastutavad golfirajatis(t)e eest.

 

Golfimängijate tulevased põlvkonnad: Kuna golfimängu naudivad paljud noored oma kujunemiseas, on igal liikmel vastutus oma maa noorte ees olles neile eeskujuks.

 

Eeskuju loomine käitumise ja riietumise läbi, mis tagab lugupidamise ja ülendab seda elukutset.

 

Assotsiatsiooni töö tõhustamiseks vastutuse võtmine, näidates soovi osaleda selle komisjonides ja koheselt reageerides kõikidele küsimustele, mis on vajalikud Assotsiatsiooni eesmärkide täitmiseks.